آزمون استعدادیابی

آکادمی استعدادیابی نابغه پروران آینده با استفاده از پیشرفته ترین آزمونهای روز دنیا و با تکیه بر کارشناسان مجرب خود پس از سال ها تحقیق و انجام نمونه هایی موفق از این آزمون ، اقدام به بررسی دقیق استعداد و شخصیت کودکان 4 الی 14 سال می نماید. سپس طی جلسه ای اختصاصی نتایج آزمون برای والدین کودک تشریح می گردد و زمینه های استعدادی کودک برای آنها شرح داده میشود.  در این جلسه شخصیت کودک و همچنین روش فرزند پروری مناسب تیپ شخصیتی کودک برای والدین توضیح داده میشود و  شغلهایی که در آینده مناسب  کودک می باشند به والدین پیشنهاد میگردد.

تفاوت آزمون استعدادیابی با آزمونهای هوش رایج

شاید برای شما هم این سئوال پیش آمده باشد که چه تفاوتی میان آزمون استعدادیابی آکادمی استعدادیابی نابغه پروران آینده وجود دارد؟
ما پس از ارزیابی دقیق کودک توسط 5 آزمون جداگانه با حضور والدین که در این آزمونها شرکت نموده و نقشی فعال دارند ، تمامی زمینه های استعدادی کودک و همچنین تمامی مقادیر هوشهای 9 گانه کودک را به صورت تفکیک شده مشخص می نماییم. لذا این امکان مهیا می گردد تا زمینه های ضعف هوشی کودک مشخص و از طریق 11 کلاس بر روی تک به تک این هوشها کار گردد. همچنین کودک در زمینه هایی که استعداد داشته و هوش قوی تری دارد نیز تقویت می گردد.
در نتیجه به جرات می توان گفت کودکی که از کلاسهای آکادمی فارغ التحصیل می گردد یک یا دوسطح افزایش هوش داشته است.