هوش مالی

در كلاسهاي آموزش مديريت پول و هوش مالي ، كودكان مفهوم پول، شناخت انواع پولها ، تبديل كردن پول ،نگهداري از پول ، مفهوم قدرت خريد ، بدست آوردن پول ،بودجه بندي پول ، پس انداز كردن ، روش صحيح خرج كردن هديه دادن و بخشش را می آموزند.
هدف نهايي ما در اين جلسات ، توانايي بخشيدن به كودكان شما در گرفتن تصميمات اقتصادي سود آور مي باشد . ما به دنبال اين هستيم كه فرزندان شما قبل از ١٨ سالگي نه تنها از لحاظ مالي مستقل شوند بلكه از سنين پايين درآمدهاي بالايي را تجربه كنند.
ما با آموزش های خود قرار است کمک کنیم که کودکان شما یک قدم بزرگ و مهم را در زندگی بردارند.