مونته سوری

مونته سوری یک روش آموزشی است که بر اساس فعالیت خودگردان، یادگیری با استفاده از دست و بازی مشارکتی است. در کلاس های مونته سوری، کودکان در انتخاب خود خلاقیت می یابند، در حالیکه کلاس درس و معلم، فعالیت های مناسب و مقتضی سن را برای هدایت این فرآیند ارائه می دهند. کودکان هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی برای کشف و درک دانش موجود در جهان و توسعه حداکثر توانایی خود، فعالیت می کنند.

کلاس های مونته سوری شامل محیط های طراحی شده زیبا برای پاسخگویی به نیازهای کودکان در محدوده های سنی خاص است. دکتر ماریا مونته سوری کشف کرد که یادگیری تجربی در این نوع کلاس درس، منجر به درک عمیق تر زبان، ریاضیات، علوم، موسیقی، تعاملات اجتماعی و خیلی موارد دیگر می شود. بیشتر کلاس های مونته سوری در راستای درک مادی طبیعت هستند، اگر چه روش آموزشی مونته سوری می تواند با موفقیت به یک برنامه مبتنی بر باور نیز تبدیل شود