هوش کلامی

هوش کلامی در کنار هوش منطقی-ریاضی مهم ترین انواع هوش در آموزش سنتی مدارس و موسسات آموزشی به حساب می آیدباید به خاطر داشته باشیم که تفکر عمدتاً یک پدیده زبانی است به این معنی که همینطور که زبان را یاد می گیریم، دیدگاه ما نسبت به جهان غنی تر می شود و بهتر می توانیم افکارمان را بیان کنیم.

ما در آکادمی با توجه به تحقیقات وسیعی که در سطح دنیا در زمینه تاثیر یادگیری زبان دوم بر هوش کلامی انجام گردیده است کلاس زبان انگلیسی مخصوص کودکان رنج سنی 4 الی 14 سال را برگزار می نماییم.