نقاشی

نقاشی کردن در واقع مجسم کردن و به تصویر کشیدن رویاها احساسات و حالات درونی کودک است.نقاشی ها دربرگیرنده فواید بسیاری است هر چند اکثر والدین به نقاشی های کودک به چشم خط خطی کردن های ساده و یا آثاری  برای  تکمیل کلکسیون یادگاری های کودک می نگرند ، بسیاری از روانشناسان و و مشاوران کودک با تحلیل همین نقاشی ها می‌توانند گره از مشکلات روحی کودکان باز کنند.
نقاشی کردن در کودکان با همان خط خطی های ساده شروع میشود بسته به توانایی های کودک در سن یک ‌ونیم تا دو سالگی به بالا شروع میشود.
نقاشی باعث تقویت حافظه رنگ شناسی قوت بینایی قدرت و چرخش دست میشود
در نقاشی کردن هدف فقط یادگیری کودک نمیباشد بلکه باعث تقویت قوه تخیل،پرورش خلاقیت و افزایش حافظه و تجسم ذهنی میشود.
همچنین مهارت های دستی،هماهنگی چشم و دست، فعالیت دو نیمکره(فعالیت های احساسی و منطقی)، عملکرد مغز، ظرفیت مغز، قدرت حل مسئله، تصمیم گیری، عزت نفس و روابط اجتماعی را افزایش میدهد.
نقاشی باعث رهایی کودک از اضطراب ها و تنش های روزمره شده و شادی و رضایت را در کودک ایجاد میکند. به طور کلی نقاشی بهترین وسیله برای شناخت روح و بهترین راه بروز حالات درونی است.
آموزش نقاشی به کودکان باعث میشود خلاقیت خود را بروز دهند و بیشتر به آن افتخار کنند
عزت نفس، رهایی از اضطراب و درک هنری به آنها کمک میکند مغزی قوی تر با توانایی تفکر در مواقع اضطراری داشته باشند.