یوگای کودکان

یوگا،از نوباوگی تا کودکی 👶

/post-10

    پنج دلیل برای انجام یوگا با کودکان: اگر  با آن ها روزانه 12 دقیقه یوگا کار کنید، سیستم ایمنی بدنشان تقویت شده و استرسشان کم می شود. اگر با آنها روزانه 20 دقیقه یوگا کار کنید، باعث بهبود سریع عملکرد مغزشان می شود. پس از 4 ساعت یوگای روزانه، انتشار سلول های سیستم ایمنی در بدنشان، به 111 ژن مختلف افزایش میابد. بعد از 12 جلسه یوگا، دردهای مزمن پشت، برای مدت طولانی ایی آرام میشوند. تمرین یوگا بطور مداوم، به بهبود مشکلات مزمن مانند اضطراب ، افسردگی و بیخوابی  کمک فراوانی می کند.


یوگای کودکان

/post-7

آیا میدانستید یوگاعلاوه بر بالابردن توجه و تمرکز و یادگیری کودک هوش اجتماعی و روابط بین فردی کودک را نیز تقویت میکند؟