مقابله با اضطراب

ترس و اضطراب در کودکان و روشهای مقابله با آن

/post-23

تاریخ برگزاری : 20 خرداد 98  ساعت 17 الی 19 .  مدرس : سرکار خانم  مهدیه