تست هوش

12 مهارتی که والدین متعهد برای فرزند پروری دارند

/post-40

آیا شما هم می خواهید بهترین مهارت ها را در فرزندپروری را داشته باشید؟   البته که می خواهید!                                    شما هم می خواهید به فرزندانتان کمک کنید از استعدادهایشان کمال استفاده را ببرند و افرادی مفید برای جامعه بار بیایند.اما حلاجی این همه راهکارهای فرزندپروری مختلفی که هر روز ارائه میشوند کاری بسیار وقت گیر است. و چیزی که مسئله را حتی گیج کننده تر از قبل میکند این است که راهکار هایی که از طرف خیلی از «کارشناسان فرزندپروری» ارائه میشود خیلی اوقات کاملا متضاد هم هستند!چیزی که ما به دنبال آن بودیم آن دسته از مهارت ها و راهکارهای فرزندپروری بود که تاثیر مفید آنها اثبات شده باشد. بنابراین گشتیم و تمام مقالات علمی را که در این رابطه می توانستیم پیداکنیم، خواندیم.با تکیه بر ساعت ها تحقیق و بررسی، این لیست از 12 مهارت مفید فرزندپروری را درست کردیم.