تاثیر موسیقی بر هوش

تاثیرات یادگیری موسیقی بر مغز،عملکردهای آن و فرآیندهای شناختی در کودکان

/post-18

آیا میدانستید که آموزش موسیقی می تواند جریان خون را در نیم کره چپ مغز که مسئول یادگیری موسیقی و زبان است، افزایش دهد؟