تاثیر خلاقیت بر مغز

نو آوری و ابتکار

/post-9

افزایش تمرکز و انعطاف پذیری بالای ذهنی از نتایج آموزش نو آوری و ابتکار در کودکان میباشد