افزایش توجه و تمرکز

یوگای کودکان

/post-7

آیا میدانستید یوگاعلاوه بر بالابردن توجه و تمرکز و یادگیری کودک هوش اجتماعی و روابط بین فردی کودک را نیز تقویت میکند؟