فعالیتهای مونته سوری در حوزه مهارتهای زندگی این فعالیتها از نظر بزرگترها ساده به نظر میرسد زیرا همینکه مهارت کسب شد به طور خودکار انجام میشود

 اما کودکان همینکه بتوانند این فعالیتها را مستقل انجام دهد حس موفقیت و عزت نفس را تجربه میکند اولین گروه از فعالیتها بهداشت فردی  نظیر شستن دستها برس کشیدن  ومسواک کردن و فعالیتهای فردی شامل کفش پوشیدن ولباس پوشیدنو یادگیری ریختن مایعات و غذا خوردن واکس زدن کفش چیدن میز غذا خوری پهن کردن لباس و گیره زدن  تا کردن لباس باز و بسته کردن اشیائ طبقه بندی اشیائ مثل هم باز و بسته کردن قفل با کلید بستن دمه و زیپ لباس قیچی کردن و مهره نخ کردن را بتواند انجام دهد کار دوخت با کات انجام دهدحمل سینی که در آن لیوان و چیزهای دیگر باشد تمام این مهارتها باید مستقل انجام شودتا در کودک مهارتهای زندگی ایجاد شود   مهارتهای حسی   در مونته سوری  بسیار مورد توجه قرار میگیرد استفاده ازحسها در کودکان برای توسعه علم در جهان پیرامون استفاده میکنند تمام فعالیتها در مونته سوری به پنج حس انسان و همچنین مفاهیم مربوط به آن میباشد حس ها تبدیل به ابزار آموزش بصورت طبیعی میشوند وبه کودک میآموزندچگونه فعالیتها را انجام  دهید کودکان هم مانند بزرگسالان از حس بینایی و شنوایی استفاده میکنند در فعالیت مونته سوری باید تمام حواس کودک درگیر شود   فعالیتها شامل :تفاوت بافتها و در گیر کردن حس لامسه استفاده از سمباده های درجه بندی شده و سطح صاف و زبر را نشان دهیم  کودک با دست زدن به اشیا تعمیم حس لامسه دهد و درک تجربی این حس در اطراف را درک کند این توانایی درک حس طوری تجربه شود که کودک با چشم بسته قادر به تشخیص و طبقه بندی سمباده ها باشد استفاده از انواع پارچه مانند ابریشم_ کتان _ساتن و مخمل و پشم و کیسه زبر  تا کودک بتواند با لمس تفاوت را درک کند استفاده از حس لامسه برای تشخیص اندازه اشیائ کودک باید لا دست زدن به اشیای شکل هم قادر به تفاوت حجم آنها شود یا بتواند اشیائ متفاوت را با لمس تشخیص دهد و تفاوت در شکل و اندازه با حس لامسه تشخیص و تجربه عینی شود چیدن بلوکهای روی هم که بزرگ به کوچک چیده میشوند علاوه بر استفاده از حس بینایی با حس لامسه و دست زدن اطراف  بلوک و درک اندازه چیده میشود این فعالیت شرایطی را برای کودک محیا میکند که میتواند یک فعالیت ریاضی را تجربه کند در این تجرله سبک و سنگینی نیز درک میشود    این مطالب بر گفته از کتاب به من یاد بده تا انجتمشبده  اثر مابیا پیتامیک  مترجمان:زهرا استخر  دکتر یدالله سعید نیا