بازی های پرورش هوش با تقویت نقاط قوت و بالا بردن نقاط ضعف هوش های چند گانه ذهن کودک را خلاق و استعداد ها را آشکار میکند
در این زمینه تلاش میشود با کمک بازی های برنامه ریزی شده هوش های چند گانه کودکان را تقویت کرده ذهن کودک را پله پله ارتقاع بخشیم
در بازی های پرورش هوش سعی بر این است که استعدادهای نهفته کودکان در زمینه های مذکور روشن و آشکار شود


هوش های نه گانه شامل

 1هوش تصویری-فضایی: مجسم کردن دنیا به صورت سه بعدی این افراد قوی تصور بالایی دارن و سعی میکنند همه چیز را تصور کنند و در ذهن تصویر سازی میکنند و از مطالعه لذت میبرند


 2کلامی-زبانی: دریافت و استفاده از واژگان برای رساندن منظور این افراد قدرت تکلم بالایی دارند و به خوبی میتواپنند مسئله ای را توضیح و یا آموزش دهند و اغلب در نوشتن و به خاطر سپردن مهارت دارند

 3جسمی-جنبشی: هماهنگ کردن ذهن با بدن این افراد به خوبی میتوانند حرکات بدن خود را کنترل کنندو در هماهنگ سازی دستها و چشمها مهارت بالایی دارند ،افرادی چالاک و پر جنب و جوش هستند

 4منطقی-ریاضی: انجام محاسبات فرضیه سازی و اثبات آن ها و توانایی در انجام محاسبات پیچیده

 5موسیقیایی: تشخیص صدا ها و زیر و بمی و طنین آنها و توانایی به خاطر سپردن آهنگ ها و ملودی ها این افراد به صدا ها بسیار حساس هستند

 6درون فردی: درک خودتان به اینکه چه احساسی دارید و چه چیزی می‌خواهید افرادی که هوش درون فردی بالایی دارند آگاهی خوبی از وضعیت هیجانات و احساسات خود دارند

7میان فردی: فهم احساسات و انگیزه های دیگران این افراد در تعامل با دیگران و درک آنها بسیار قوی هستن و روابط اجتماعی خوبی دارند و همیشه دوستان زیادی در اطراف خود دارند

 8طبیعت گرا: درک کلی از موجودات زنده و شناخت طبیعت این افراد معمولا نسبت به اطرافیان سازگاری بیشتری با طبیعت دارند و به پرورش و کشف محیط و یادگیری درباره موجودات علاقه دارند

9هستی گرا: پرداختن به سوال هایی نظیر اینکه چرا زندگی میکنیم و چرا میمیریم این افراد معمولا به دنبال کشف ماورای طبیعت هستند و به تفکر درباره جهان هستی علاقه بسیار دارن