این کارگاه فرصتی است برای همراه شدن با آموزه ها و تجربیات سالها مطالعه آکادمیک و تجربه کاری با کودکان توسط سرکار خانم مهدیه . لطفاً جهت رزرو با شماره های آکادمی تماس حاصل فرمایید.