یکی از ویژگی های اینست که بیش از این که به نتیجه کار توجه یا علاقه داشته باشد به رضایت از کار و شیوه انجام آن کار توجه دارد. ویژگی دیگر کودک علاقه به انجام کارهای تکراری است تا کار برایش کاملاً درونی شود.

اصول اساسی آموزش‌های مبتنی بر نظام مونته‌سوری عبارتند از:

  1. محیط: قرار گرفتن گروه‌های سنی متفاوت در کنار هم (گروه‌های سنی سه سالانه)
  2. آزادی: آزادی در انتخاب فعالیت‌های مورد علاقه از بین فعالیت‌های موجود، با حضور راهنما
  3. نقش راهنما: بازه‌های زمانی فعالیت بدون مداخله مستقیم و با حضور راهنما

محیط آموزشی از سه ضلع معلم، کودک و محیط فیزیکی تشکیل می‌شود. نقش معلم در کلاس تشویق استقلال، آزادیِ در چارچوب و برقراری نظم است. کودکان در چارچوب فعالیت‌های در دسترس، در انتخاب فعالیت و روش انجام آن آزادی دارند؛ راهنمایی معلم در هنگام نیاز کودک و نه تشخیص معلم صورت می‌گیرد. در این نظام توانایی، استقلال و آزادی کودک رشد و توسعه پیدا می‌کند.

شاگردان کوچک‌تر از همکلاسان بزرگ‌تر خود یاد می‌گیرند و شاگردان بزرگ‌تر با آموزش به کوچک‌ترها آموخته‌های خود را مرور و تثبیت می‌کنند.

کودکان از بین فعالیت‌های متناسب با سنشان، یک فعالیت را انتخاب کرده و سپس با روش خود به انجام آن می‌پردازند. در جریان انتخاب فعالیت اگر کمک و راهنمایی بخواهند معلم در حد در خواست کودک راهنمایی خواهد کرد. وظیفه دیگر معلم در این نظام حفظ نظم محیط آموزشی است.

دورهای زمانی انجام فعالیت طولانی‌تر از کلاس‌های معمول است و کودک در این دوره به انجام فعالیت خود می‌پردازد و معلم مداخله‌ای در روند کاری او ندارد.

روش مونته سوری بر این باور استوار است که توانایی‌های بنیادی کودک در سالهای اولیه زندگیش یعنی بین ۳ تا ۶ سالگی شکل می‌گیرند. این تواناییها تنها از طریق مدرسه رفتن کسب نمی‌شوند. کودک به دنیایی قدم می‌گذارد که از قبل ساخته شده است و البته مدام در حال تغییر است. روش مونته سوری تأکید دارد که کودک نیاز دارد زندگی کردن در این دنیا را یاد بگیرد و خود را با آن تطبیق بدهد؛ بنابراین او نیاز دارد تواناییهای ضروری ای مانند تمرکز، استقامت، پشتکار، برای خود فکر کردن و همچنین توانایی تعامل با دیگران را نیز از همان کودکی کسب کند. اینها تواناییهایی هستند که معمولاً در مدارس یا محیط خانه به عنوان موضوعی برای آموزش دادن در نظر گرفته نمی‌شدند یا هنوز هم نمی‌شوند.

در روش مونته سوری باور بر این است که نیازهای کودک طوری توسط محیط آماده و مناسب و حضور راهنمای بزرگسال مورد توجه قرار می‌گیرد که کودک به طور طبیعی از نیازهای خود و دیگران آگاه می‌شود و توان دهی می‌شود تا خودش آنها را با روشهای خلاقانه اش پاسخ دهد و بنابراین احساس رضایت، استقلال و خودانگیختگی می‌کند و دارای نظمی درونی و خود خواسته می‌گردد.

فعالیتهای مونته سوری در حوزه مهارتهای زندگی این فعالیتها از نظر بزرگترها ساده به نظر میرسد زیرا همینکه مهارت کسب شد به طور خودکار انجام میشود

 اما کودکان همینکه بتواننداین فعالیتها را مستقل انجام دهند حس موفقیت و عزت نفس را تجربه میکند اولین گروه از فعالیتها بهداشت فردی  نظیر شستن دستها برس کشیدن  ومسواک کردن و فعالیتهای فردی شامل کفش پوشیدن ولباس پوشیدنو یادگیری ریختن مایعات و غذا خوردن واکس زدن کفش چیدن میز غذا خوری پهن کردن لباس و گیره زدن  تا کردن لباس باز و بسته کردن اشیائ طبقه بندی اشیائ مثل هم باز و بسته کردن قفل با کلید بستن دمه و زیپ لباس قیچی کردن و مهره نخ کردن را بتواند انجام دهد کار دوخت با کات انجام دهدحمل سینی که در آن لیوان و چیزهای دیگر باشد تمام این مهارتها باید مستقل انجام شودتا در کودک مهارتهای زندگی ایجاد شود   مهارتهای حسی   در مونته سوری  بسیار مورد توجه قرار میگیرد استفاده ازحسها در کودکان برای توسعهعلم در جهان پیرامون استفاده میکنند تمام فعالیتها در مونته سوری به پنج حس انسان و همچنین مفاهیم مربوط به آن میباشد حس ها تبدیل به ابزار آموزش بصورت طبیعی میشوند وبه کودک میآموزندچگونه فعالیتها را انجام  دهید کودکان هم مانند بزرگسالان از حس بینایی و شنوایی استفاده میکنند در فعالیت مونته سوری باید تمام حواس کودک درگیر شود   فعالیتها شامل :تفاوت بافتها و در گیر کردن حس لامسه ایتفاده از سمباده های درجه بندی شده و سطح صاف و زبر را نشان دهیم  کودک با دست زدن به اشیا تعمیم حس لامسه دهد و درک تجربی این حس در اطراف را درک کند این توانایی درک حس طوری تجربه شود که کودک با چشم بسته قادر به تشخیص و طبقه بندی سمباده ها باشد استفاده از انواع پارچه مانند ابریشم_ کتان _ساتنو مخمل و پشم و کیسه زبر  تا کودک بتواند با لمس تفاوت را درک کند استفاده از حس لامسه برای تشخیص اندازه اشیائ کودک باید لا دست زدن به اشیای شکل هم قادر به تفاوت حجم آنها شود یا بتواند اشیائ متفاوت را با لمس تشخیص دهد و تفاوت در شکل و اندازه با حس لامسه تشخیص و تجربهعینی شود چیدن بلوکهای روی هم که بزرگ به کوچک چیده میشوند علاوه بر استفاده از حس بینایی با حس لامسه و دست زدن اطراف  بلوک و درک اندازه چیده میشود این فعالیت شرایطی را برای کودک محیا میکند که میتواند یک فعالیت ریاضی را تجربه کند در این تجربه سبک و سنگینی نیز درک میشود