مزایای بازی با خمیر


همه بچه ها، خمیر بازی را دوست دارند. زیرا این یک ابزار شگفت انگیز است که فرصت های زیادی برای کودکان فراهم می کند. بنابراین ابتدا باید بدانیم چگونه باید کودکان را راهنمایی کنیم. موادخمیر بازی اغلب از آرد، آب، نمک، اسید بوریک و روغن های معدنی که فرزند شما می تواند با ان بازی کند وهنر و صنایع دستی خود را خلق کند،  شما می توانید خمیر بازی تهیه شده را از بازار خریداری کنید یا می توانید آن را به راحتی در خانه درست کنید.


مزایای خمیر بازی افزایش مهارت های حرکتی خوب


هنگامی که فرزند شما  رول، صاف کردن، شکل، نمره یا تقسیم بازی خمیر،را انجام میدهد به تقویت عضلات دست خود میپردازد.  عضلات تقویت شده دست به بهبود مهارت های حرکتی کودک شما کمک می کند


مهارت های پیش از نوشتن را بهبود می بخشد


هنگامی که کودک شما با خمیر بازی بازی می کند، گرفتن دست و پا گیرش (فشردن انگشت اشاره گر و انگشت شست به شیء) می تواند بهبود یابد. بدست آوردن جزییات بهبود یافته، مهارت های پیش از نوشتن کودک شما را بهبود می بخشد

خلاقیت و تخیل


خمیر بازی با امکانات نامحدودی از قالب کردن خمیر به غذا، حیوانات، تزئینات، گل ها و غیره فراهم می کند. به این ترتیب، کودک شما را در تخیل خود تشویق می کند و خلاقیت خود را الهام می بخشد. اگر فرزند شما در هنگام بازی با خمیر بازی از اشکال مختلف،  و ابزارهای دیگر استفاده کند، تخیل خلاقیت او را بهبود می بخشد. ا


اثر آرام بخش


آیا فرزند شما اغلب بی قرار است و احساسات خود را بیان می کند؟ او را به یک بازی خمیر بازی ببرید. نشستن در یک مکان و خشك كردن و خرد كردن خمیر بازی تاثیر بسیار آرام و آرام بخش بر روی او خواهد داشت. او همچنین گزینه ای عالی برای ابراز احساسات خود دارد


هماهنگی دست و چشم را توسعه می دهد


استفاده از انواع شکل ها در حین بازی با خمیر بازی، هماهنگی دست و چشم کودک شما را بهبود می بخشد


مهارتهای اجتماعی


هنگامی که فرزند شما با کودکان دیگر بازی می کند،  با آنها ارتباط برقرار می کنید، صحبت می کنند، در مورد مشکلات و یافتن راه حل هایی برای ایجاد آثار هنری عالی و هنر با بازی خمیر بازی می کنند. بنابراین، بازی با خمیر بازی مهارت های اجتماعی کودک شما را افزایش می دهد


کنجکاوی و دانش را افزایش می دهد


هنگامی که کودک شما دو خمیر رنگی را با هم مخلوط می کند و یک رنگ جدید را کشف می کند یا زمانی که او می آموزد که خمیر بازی را در اشکال مختلف خلق کند، کنجکاوی او را تشویق می کند و از سوال های

 مختلفی که به افزایش دانش او کمک می کند و به توسعه مغزی کمک می کند . فرزند شما از شما می خواهد با خمیر بازی اوبازی کنید و او را تشویق کنید، و بازی خود را با شما به اشتراک میگذارد. این امر به اوکمک میکند تا برای حل مشکلات از دیگران بیاموزد