زبان انگلیسی


📚زبان انگلیسی

📚زبان انگلیسی

آیا میدانستید یادگیری زبان دوم،بر انعطاف روانی،قابلیت کنار آمدن با شرایط جدید و حتی کنترل تکانه های عصبی تاثیر بسزایی دارد؟

عضویت خبرنامه
در صورتی که آینده کودکانتان مهمترین مشغولیت ذهنی شماست، آخرین اخبار آکادمی را دنبال نمایید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...