درباره ما

   

             


 ما گرد هم جمع شده ایم تا ظرف 20 سال آینده،بی علاقگی،عدم تعهد و ناکارآمدی شغلی را در ایران ریشه کن سازیم.

پس از 12 سال تحقیق در زمینه کشف مهارتهای کودکان ،  پرورش استعداد  و تقویت هوش آنها همچنین نظربه این موضوع که سیستم آموزشی  کشور در این زمینه دچار کاستی و نقص می باشد و کمتر به مقوله آینده شغلی  کودکان و ارتباط مناسب استعداد و شغل افراد بزرگسال پرداخته است بر آن شدیم  تا اولین آکادمی استعداد یابی کودکان را در زمینه کشف استعداد کودکان و پرورش هوش آنها همچنین آموزش صحیح فرزند پروری به والدین و نحوه برخورد صحیح  با فرزندان در تیپ های شخصییتی و استعدادی مختلف را برپا نماییم.

 آماده  سازی کودکان برای ورود به جامعه و داشتن شغلی متناسب با استعداد و  تواناییهای آنها ، آموزش هوش مالی ، آموزش صحیح سرمایه گذاری و تکنیکهای  اقتصادی از جمله اموری است که دردستورکارآکادمی استعدادیابی نابغه پروران آینده قرار دارد. این آکادمی جهت استعدادیابی و پرورش هوش کودکان 4 تا 14 سال  بوده و برای کودکان 2 تا 4 سال نیز دارای برنامه آمادگی پرورش استعداد می  باشد. در این کلینیک 4 آزمون استاندارد ازکودک  گرفته خواهد شد و نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت  و مهارتهای کودک از طریق 12  نوع کلاس تخصصی ارتقاء داده خواهد شد. همچنین شخصیت کودک بررسی و فرزند  پروری مناسب به والدین آموزش داده خواهد شد که در نهایت محدوده شغلی متناسب  با وضعیت استعداد ، هوش و شخصیت کودک پیشنهاد می گردد.

افتخار داریم بعنوان اولین آکادمی تخصصی استعدادیابی با مجوز رسمی در استان خوزستان، در این مسیر دشوار و حساس شما را یاری کنیم. دراین آکادمی ،کودکان طی مراحلی با استفاده از یک مجموعه  تست های معتبر از لحاظ رشدی،هوشی و شخصیتی بررسی و غربالگری شده و در نهایت تیپ شخصیتی و نقاط قوت و ضعف هوشی کودک شناسایی میشوند.سپس طی یک جلسه اختصاصی ، شخصیت کودک آنالیز میگردد و نقاط ضعف و قوت شخصیت کودک به شما نشان داده خواهد شد و شیوه های فرزندپروری متناسب با تیپ خاص شخصیتی کودک به شما آموزش داده شده و همچنین رشته های تحصیلی و مشاغل متناسب با جنبه های هوش کودک و تیپ شخصیتی او،به شما توصیه میشوند تا در آینده ی نزدیک شاهد موفقیت اودر تحصیل و اشتغال باشید.